ağlaşma

ağlaşma
1. «Ağlaşmaq»dan f. is.
2. is. Yas, matəm. <Əbdürrəhman bəy:> Arvad, bilirsən nə var; mən sənə çox məsləhət görürəm durub gedəsən bir ağlaşmaya. N. V.. Köhnə məzarlıqda bir ağlaşma var; Qazılır ortada bir dərin məzar. M. Müş.. Ağlaşma açmaq (qurmaq) – bir yerdə yığılıb ağlamaq. <Arvadlar> ağlaşma qurub ərlərinin ətəklərindən yapışıb davaya getməyə qoymurlar. S. S. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ağlaşma — is. Ağlaşmak işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • təbaki — ə. ağlaşma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şivən — is. <fars.> Fəryad, fəğan, nalə, bərk ağlaşma, matəm, yas. Seyyid, aşiq olalı bilmişəm aşiqlər işin; Ah imiş, nalə imiş, giryə imiş, şivən imiş. S. Ə. Ş.. Bülbül dedi: «– Dünyada o kimdir gülə bir gün; İllərcə zəbun etməyə şən könlünü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tazallüm — is., esk., Ar. taẓallum Sızlanma, yanıp yıkılma, ağlaşma, yakınma Bu mektup ... manasız edebiyatlar ve tazallümlerden sonra şu satırlarla bitiyordu. R. N. Güntekin Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tazallüm etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zülzülə — (Salyan) ağlaşma. – Yoldan keçəndə gördim ki, Hacının öyünnən bi zülzülə başdadı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağı — 1. is. 1. Zəhər. Aşiqə vəfalı bir həmdəm gərək; Həmdəmsiz bal yesə, ona ağıdır. M. P. V.. Məni bir məst qıl, saqi, aman ey gözlərin yağı; Şərabın yox, gətir ağı, qulağın niyə kar olmuş? Nəb.. Məcnun kimi gəzdim səhranı, dağı; Fələk şərbətimi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağıçı — is. Köhnə məişətdə: ağlaşma zamanı ağı söyləyən, ölünü oxşayıb ağlayan qadın. <Şirin:> Nurcahan, . . əvvəl ki sən ağıçı idin, balam, sonra bu mərsiyəxanlıq nə idi? N. V.. Ağıçının gözəl səsi və nisgilli ağısı adamı mütəəssir edirdi. Ç.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • büsat — is. <ər.> 1. Müəyyən qayda və üsullarla tərtib edilmiş şənlik, məclis, bayram, yaxud təziyə; mərasim. Qonaqlıq büsatı. Toy büsatı. Matəm büsatı. – Qızlarım, çay büsatını idarə edin, – deyə onlara əmr edincə dördü də samovarın ətrafında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düşüncə — is. 1. Xəyal, fikir. Düşüncələrə dalmaq. – Polad qərq olaraq düşüncələrə; Əlvida elədi ilk məhəbbətə. M. R.. // Fikrə, xəyala gələn şeylər; xəyalat. Düşüncələrindən ayrıla bilmir. – Mən belə acı düşüncələr içində olduğum halda, birdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hıçqırıq — is. 1. Səsini içinə alıb ağlarkən boğazdan çıxan qırıq qırıq səslər; hıçqırtı. Qaraş yerində donub iztirab dolu lal gözlərlə atasının dalınca baxdığı halda, bu biri otaqdan Mayanın hıçqırıqlarını eşitdi. M. İ.. Sanki ürəklərdə qırıldı bir tel;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”